چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی، خرداد ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

4th international conference & 5th national conference on Law and Political Science

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی

چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی در تاریخ ۱۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط جهاد دانشگاهی،دانشگاه علمی کاربردی پارس آباد 1 مرکزبین المللی توسعه علم ، فرهنگ و عقلانیت شمالغرب کشورموسسه زیست رهپویان ایده پرداز آرتا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی حقوق و علوم سیاسی