پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه، آبان ماه ۱۴۰۲

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

The 5th National Conference on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences in Society

پوستر پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه

پنجمین کنفرانس ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک در جامعه در تاریخ ۱۵ آبان ۱۴۰۲ توسط ،مركز آموزش عالي كاشمرمرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلاممرکز رویدادهای جهانی در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.