چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

4th National Congress on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences of Iran

پوستر چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،مرکز همایشها و سمینارهای توسعه پایدار مركز آموزش عالي كاشمر در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.