چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، شهریور ماه ۱۴۰۱

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

4th National Congress on Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Sciences of Iran

پوستر چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

چهارمین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ توسط ،مرکز همایشها و سمینارهای توسعه پایدار مركز آموزش عالي كاشمر در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.