دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران، خرداد ماه ۱۳۹۵

دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

The Second National Congress for the Development and Promotion of Agricultural Engineering and Soil Science of Iran

پوستر دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۳۹۵ توسط ،انجمن توسعه و ترويج علوم و فنون بنيادين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران