اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

پوستر اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران

اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۴ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

محورهای کشاورزی:
مدیریت ، اقتصاد ، ترویج و آموزش کشاورزی
مکانیزاسیون و مکانیک ماشینهای کشاورزی
آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
علوم زیست شناسی(گیاهی / جانوری)
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
سیستم  اطلاعات جغرافیایی (GIS)
تغییرات اقلیمی و آب و هواشناسی
تولیدات گیاهی و اگرواکولوژیک
شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
محیط زیست و آمایش سرزمین
پدافند غیرعامل و امنیت زیستی
گیاهشناسی و گیاهان دارویی
علوم تکنولوژی نهال و بذر
علوم باغبانی و فضای سبز
حشره شناسی کشاورزی
زراعت و اصلاح نباتات
علوم دام و دامپزشکی
علوم شیلات و آبزیان
جنگل و مرتع و بیابان
علوم و صنایع غذایی
آبیاری و زهکشی
توسعه روستایی 
و سایر موارد مرتبط


محورهای علوم خاک:
فن آوری های نوین در علوم خاک
آبخیزداری و حفاظت منابع خاک
بهسازی خاک و  اصلاح اراضی
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه
بیولوژی و بیوتکنولوژی خاک
ریزگرد ها و پیامد های آن
مدیریت پایدار منابع خاک
پیدایش و رده بندی خاک
فیزیک و  فرسایش خاک
شیمی و آلودگی خاک
وسایر موارد مرتبط



مقالات پذیرش شده در اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران