هشتمین کنفرانس آمار ایران، مرداد ماه ۱۳۸۵

هشتمین کنفرانس آمار ایران

08th Iranian Statistics Conference

هشتمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شیراز، در شهر شیراز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس آمار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس آمار ایران