پنجمین کنفرانس آمار ایران، مرداد ماه ۱۳۷۹

پنجمین کنفرانس آمار ایران

05th Iranian Statistics Conference

پنجمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳۱ مرداد ۱۳۷۹ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس آمار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس آمار ایران