نخستین کنفرانس آمار ایران، اسفند ماه ۱۳۷۰

نخستین کنفرانس آمار ایران

01st Iranian Statistics Conference

نخستین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۷۰ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان، در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین کنفرانس آمار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین کنفرانس آمار ایران