ششمین کنفرانس آمار ایران، شهریور ماه ۱۳۸۱

ششمین کنفرانس آمار ایران

06th Iranian Statistics Conference

ششمین کنفرانس آمار ایران در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۸۱ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس آمار ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس آمار ایران