پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، بهمن ماه ۱۴۰۱

پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

5th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۱ توسط ، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار