چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد،انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایرانانجمن علمي مديريت و كنترل مناطق بياباني ايران - پژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گردو غبار