چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

4th National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار

چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه یزد،انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایرانپژوهشكده مناطق خشك و بياباني دانشگاه يزد در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار