دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار، بهمن ماه ۱۳۸۹

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

2nd National Conference on Wind Erosion and Dust Storms

پوستر دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار

دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار در تاریخ ۲۷ بهمن ۱۳۸۹ توسط دانشگاه یزد،انجمن مدیریت کنترل مناطق بیابانی ایران در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی فرسایش بادی و طوفانهای گرد و غبار