دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۴۰۰

دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

12th International River Engineering Conference

پوستر دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه