هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۳۸۵

هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

07th International River Engineering Conference

هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۸۵ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،سازمان آب و برق خوزستاندانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه