نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۳۹۱

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

09th International River Engineering Conference

نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۳ بهمن ۱۳۹۱ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه