یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۳۹۷

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

11th International River Engineering Conference

پوستر یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه