هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه، بهمن ماه ۱۳۸۸

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

08th International River Engineering Conference

هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه در تاریخ ۶ بهمن ۱۳۸۸ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه شهيد چمران اهوازسازمان آب و برق خوزستان در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه