هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی، آبان ماه ۱۴۰۲

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

The 7th International Conference on Energy Infrastructure Management, Optimization and Development

پوستر هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی در تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۲ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی