پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی، بهمن ماه ۱۴۰۰

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

Fifth International Conference on Energy Infrastructure Management, Optimization and Development

پوستر پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی در تاریخ ۱۴ بهمن ۱۴۰۰ توسط ، انجمن مديريت و مهندسي توسعه فناوري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی