ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی، دی ماه ۱۴۰۱

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

Sixth International Conference on Energy Infrastructure Management and Development

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی

ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی در تاریخ ۲۸ دی ۱۴۰۱ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت بهینه سازی و توسعه زیرساخت های انرژی