سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی

Third Conference on Energy Infrastructure Development

پوستر سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی

سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،انجمن مهندسی گاز ایراندبيرخانه دايمي كنفرانس – انجمن مهندسي گاز ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی