بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب، آبان ماه 98

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

The 20th National Conference on Welding and Inspection and the 9th National Conference on Nondestructive Testing

پوستر بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب

بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۸ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر شهرکرد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس جوش و بازرسی

    تشویق به پژوهش و نوآوری در زمینه های جوش و بازرسی

    توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی جوش و بازرسی در صنایع کشور

    افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور

     معرفی روش های نوین جوشکاری و بازرسی

    معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره وری قطعات و تجهیزات صنعتی

     معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی

    معرفی روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه

    معرفی روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها

    معرفی روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار

 

محورهای کنفرانس آزمایش های غیرمخرب

    معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب

    شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب

    معرفی روش های نوین آزمایش های غیرمخرب

    طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب

    اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخربمقالات پذیرش شده در بیستمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و نهمین کنفرانس مـلی آزمایش های غیرمخرب