هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب، آذر ماه 95

هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

The 17th National Conference on Welding and Inspection and the 8th National Conference on Nondestructive Testing

پوستر هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۵ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب مراجعه فرمایید.


محورهای کنفرانس ملی جوش و بازرسی

» تشویق به پژوهش و نوآوری در زمینه های جوش و بازرسی

» توسعه و ترویج فرهنگ مهندسی جوش و بازرسی در صنایع کشور

» افزایش کیفیت و آسیب شناسی اتصالات جوشی در صنایع مختلف کشور

» معرفی روش های نوین جوشکاری و بازرسی

» معرفی جایگاه مهندسی جوش در افزایش بهره وری قطعات و تجهیزات صنعتی

» معرفی نقش بازرسی در تضمین کیفیت قطعات و تجهیزات فلزی

» معرفی روش های بازرسی فنی و کدها و استانداردهای مربوطه

» معرفی روش های پایش سازه های دینامیکی نظیر پل ها، بلند مرتبه ها

» معرفی روش های پایش سازه های استاتیکی نظیر مخازن تحت فشار

 

محورهای کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب

» معرفی آخرین دستاوردها در زمینه آزمایش های غیرمخرب

» شناسایی محدودیت ها و مشکلات فنی در زمینه آزمایش های غیرمخرب

» معرفی روش های نوین آزمایش های غیرمخرب

» طراحی و کنترل کیفیت آزمایش های غیرمخرب

» اعتبار و قابلیت اطمینان سازه ها با آزمایش های غیرمخربمقالات پذیرش شده در هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب