یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، آبان ماه 89

یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

پوستر یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی در تاریخ ۴ آبان ۱۳۸۹ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در یازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی