دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، دی ماه 90

دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

پوستر دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی در تاریخ ۶ دی ۱۳۹۰ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دوازدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی