دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی، مهر ماه 88

دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

10th National Conference on Welding and Inspecti

پوستر دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی

دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۸۸ توسط انجمن جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی