سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران، آذر ماه ۱۳۹۷

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

Third International Congress and Fifteenth Iranian Nutrition Congress

پوستر سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران

سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۲۸ آذر ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيانجمن تغذيه ايران،انستيتو تحقيقات تغذيه اي و صنايع غذايي كشور،انجمن علمي تغذيه ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره تغذیه ایران