دهمین کنگره تغذیه ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

دهمین کنگره تغذیه ایران

10th Iranian Nutrition Congress

دهمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۶ آبان ۱۳۸۷ توسط ،انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایرانانجمن تغذيه ايراندانشگاه علوم پزشكي تهران در شهر تهران برگزار گردید.