هشتمین کنگره تغذیه ایران، شهریور ماه ۱۳۸۳

هشتمین کنگره تغذیه ایران

8th Iranian Nutrition Congress

هشتمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۳۸۳ توسط ،انجمن تغذيه ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنگره تغذیه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنگره تغذیه ایران