چهارمین کنگره تغذیه ایران، آبان ماه ۱۳۷۵

چهارمین کنگره تغذیه ایران

4th Iranian Nutrition Congress

چهارمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۷۵ توسط ،انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایرانانجمن تغذيه ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنگره تغذیه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنگره تغذیه ایران