پنجمین کنگره تغذیه ایران، شهریور ماه ۱۳۷۸

پنجمین کنگره تغذیه ایران

5th Iranian Nutrition Congress

پنجمین کنگره تغذیه ایران در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۷۸ توسط ،انجمن علمی غذا و تغذیه حامی سلامت ایرانانجمن تغذيه ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین کنگره تغذیه ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در پنجمین کنگره تغذیه ایران