چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، مهر ماه ۱۳۹۱

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران

04th Iranian Mining Engineering Conference

چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۱۸ مهر ۱۳۹۱ توسط ،انجمن مهندسی معدن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس مهندسی معدن ایران