کنفرانس مهندسی معدن ایران، بهمن ماه ۱۳۸۳

کنفرانس مهندسی معدن ایران

Iranian Mining Engineering Conference

کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۳ توسط دانشگاه تربیت مدرس، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس مهندسی معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس مهندسی معدن ایران