دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آبان ماه ۱۳۸۷

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

2nd Iranian Mining Engineering Conference

پوستر دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۷ آبان ۱۳۸۷ توسط دانشگاه تهران،انجمن مهندسی معدن ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس مهندسی معدن ایران