سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران، آذر ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

3rd Iranian Mining Engineering Conference

پوستر سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران

سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران در تاریخ ۷ آذر ۱۳۸۸ توسط دانشگاه یزد، در شهر یزد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس مهندسی معدن ایران