هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، اسفند ماه ۱۳۹۴

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

8th National Conference and 2nd International Conference on Knowledge Management

پوستر هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش