دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن ماه ۱۳۸۸

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش

2nd Iranian Knowledge Management Conference

دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۸ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش