هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بهمن ماه ۱۳۹۴

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

پوستر هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش

هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش