اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش، بهمن ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش

1st Iranian Knowledge Management Conference

اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۸۶ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيميموسسه تحقيقات و آموزش مديريت در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش