ششمین کنفرانس مدیریت دانش، اسفند ماه ۱۳۹۲

ششمین کنفرانس مدیریت دانش

Sixth Knowledge Management Conference

ششمین کنفرانس مدیریت دانش در تاریخ ۶ اسفند ۱۳۹۲ توسط ،موسسه اطلاع رساني نفت، گاز و پتروشيمي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس مدیریت دانش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس مدیریت دانش