بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران

22nd Iranian Inorganic Chemistry Conference

پوستر بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران

بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران در تاریخ ۱ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه کردستان ،انجمن شیمی ایران در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران