دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۷

دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

10th Iranian Inorganic Chemistry Conference

دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن شیمی ایران در شهر زاهدان برگزار گردید.