یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران، اردیبهشت ماه ۱۳۸۸

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

11th Iranian Inorganic Chemistry Conference

یازدهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۸۸ توسط دانشگاه صنعتی اصفهان،انجمن شیمی ایران در شهر اصفهان برگزار گردید.