بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران، اسفند ماه ۱۳۹۷

بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران

20th Iranian Inorganic Chemistry Conference

پوستر بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران

بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان،انجمن شیمی ایران در شهر زاهدان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیستمین سمینار شیمی معدنی ایران