بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران، شهریور ماه 98

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

21th Iranian Inorganic Chemistry Conference

پوستر بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط انجمن شیمی ایران - دانشگاه اراک و تحت حمایت سیویلیکا در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.


محورهای سمینار:

 

♦ نانوشیمی

♦ سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی

♦ طیف‌سنجی ترکیبات معدنی

♦ سینتیک و مکانیسم  واکنش‌های معدنی 

♦ شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی 

♦ شیمی آلی فلزی

♦ فرآیندهای کاتالیستی

♦ شیمی حالت جامد

♦ بیوشیمی معدنی 

♦ شیمی صنایع معدنی 

♦ فوتوشیمی معدنی 

♦ پلیمرهای معدنی 

♦ شیمی فرامولکولی

♦ الکتروشیمی، ترکیبات معدنی

♦ شیمی سبزمقالات پذیرش شده در بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران