بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران، شهریور ماه ۱۳۹۸

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

21th Iranian Inorganic Chemistry Conference

پوستر بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران

بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران در تاریخ ۶ شهریور ۱۳۹۸ توسط دانشگاه اراک،انجمن شیمی ایران در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در بیست و یکمین سمینار شیمی معدنی انجمن شیمی ایران