دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران

10th Iranian Inorganic Chemistry Conference

دهمین کنفرانس شیمی معدنی ایران در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ تا ۲۶ اردیبهشت ۱۳۸۷ توسط انجمن شیمی ایران و دانشگاه سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان برگزار گردید.


 اهداف کنفرانس

  • آشنایی هر چه بیشتر محققان و علاقمندان با آخرین دستاوردهای علمی شیمی معدنی و علوم وابسته به آن
  • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران ، دانشگاهیان و متخصصان صنایع شیمیایی و معدنی وابسته

موضوع کنفرانس

موضوع مقاله های قابل طرح در کنفرانس شامل نتایج تحقیقات پژوهشگران شیمی معدنی در زمینه های زیر است :

  • تهیه و مطالعه کمپلکس های جدید معدنی
  • بیو شیمی معدنی
  • کاتالیزرها و نانو کاتالیزرها
  • شیمی آلی - فلزی
  • شیمی صنایع معدنی
  • مطالعات الکتروشیمیایی کمپلکس های معدنی
  • نانو ذرات