سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، اسفند ماه ۱۳۸۹

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

3rd Irrigation and Drainage Network Management National Conference

پوستر سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط دانشگاه شهید چمران اهواز،دانشگاه چمران اهواز در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی