دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی، بهمن ماه ۱۳۸۷

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

2nd Irrigation and Drainage Network Management National Conference

دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۸۷ توسط ، در شهر اهواز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی