سومین کنفرانس داده کاوی، آذر ماه ۱۳۸۸

سومین کنفرانس داده کاوی

3rd Iran Data Mining Conference

سومین کنفرانس داده کاوی در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۸۸ توسط ، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس داده کاوی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس داده کاوی