اولین کنفرانس داده کاوی ایران، آبان ماه ۱۳۸۶

اولین کنفرانس داده کاوی ایران

1st Iran Data Mining Conference

اولین کنفرانس داده کاوی ایران در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۶ توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر،دانشگاه صنعتي اميركبيرموسسه پژوهشي داده پردازان گيتا در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس داده کاوی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس داده کاوی ایران